Brandlukning

Hos Trekantens Diamantskæring kan vi sikre din arbejdsplads og installere en korrekt brandlukning. En brandlukning er et vigtigt led i processen af din brandsikring. Det er et stort ansvar at sikre en brandlukning. Det er endvidere en tillidssag, som beror på stor ekspertise, overblik og udførsel. Derfor er vi de rigtige til at udføre opgaven for dig.

 

Hvad indebærer en brandlukning?

Lovmæssigt skal alle gennembrydninger i bygningsmaterialer lukkes, så der ikke sker en forringelse af brandmodstandsevnen. Det vil sige, at vi i praksis sikrer og udfører en lukning af alt arbejde, som vi udfører. Vi kan også sikre, at det allerede udførte arbejde er foregået under de godkendte krav og dermed dobbelttjekke, at alt er korrekt brandtætnet. Derfor sikrer vi, at:

  • Hullerne er lukket med det rigtige materiale.
  • Hullerne lukkes hurtigst muligt.

Vi tager ansvar for, at hullerne i vægge, gulve og lofter bliver lukket korrekt

 

Godkendte produkter til brandlukning

I tilfælde af brand afgiver alle materialer ikke lige meget røg og giftige gasser. Der findes et stort antal af forskellige produkter til brandlukning. Vi anvender kun MK godkendte produkter. En MK-godkendelse er en frivillig dansk ordning for materialer og konstruktioner. En MK-mærkning sikrer og giver dokumentation for, at det givne produkt lever op til den danske lovgivning.

 

Kontakt os

Vi udfører brandlukning i hele landet. Har du brug for yderligere informationer, så står vi klar med den rette ekspertise og rådgivning i forhold til din virksomheds brandlukning. Kontakt os på tlf. nr. 75 56 17 99 send os en mail til info@betonboring.nu